Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Elżbieta Taraszkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Akcesoria CNC Elżbieta Taraszkiewicz, ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 18, 16-300 Augustów, NIP: 8461491632 (ADO),

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia rejestracji, wprowadzenia ogłoszeń w serwisie oraz wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Oznacza to w szczególności:

a) dochodzenie ewentualnych roszczeń,

b) rozpatrywanie reklamacji,

3) Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powyżej jest:

a) zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w sytuacjach, w których wyrażana zostaje na rejestrację użytkownika na forum, wysyłkę newslettera,

b) prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, w tym w przypadku zapobiegania oszustwom, rozpatrzenia reklamacji,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności: obsługa informatyczna lub inne podmioty, gdy jest to niezbędne do realizacji ww. celów,

5) przewidywany okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych odpowiada okresowi rejestracji użytkownika w serwisie. W innych przypadkach (np. niekorzystania przez użytkownika z założonego konta) przewidywany okres przetwarzania danych osobowych wynosi 2 lata,

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek rejestracji na forum i umożliwienie brania udziału w dyskusji,

9) transfer danych osobowych wprowadzanych do formularza odbywa się przy użyciu bezpiecznego protokołu SSL. Administrator  zapewnia Pani/Panu możliwość zmiany, modyfikacji lub usunięcia swoich danych osobowych poprzez: kliknięcie odpowiedniego linku, kontakt e-mail na adres: admin@maszyny-online.pl lub drogą pocztową na podany wcześniej adres siedziby ADO.