Regulamin

REGULAMIN PRZEGLĄDANIA I DODAWANIA OGŁOSZEŃ W SERWISIE MASZYNY-ONLINE.PL ORAZ W SERWISACH PARTNERSKICH

1.  Korzystanie z serwisu ogłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem wszystkich punktów niniejszego regulaminu. 

2.  Przeznaczeniem serwisu jest umożliwienie osobom prywatnym BEZPŁATNE publikowanie, oraz BEZPŁATNE przeglądanie ogłoszeń drobnych za pomocą sieci Internet. Serwis nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez jego użytkowników, a jego rola ogranicza się jedynie do umożliwienia nawiązania kontaktu między kontrahentami. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść ogłoszenia, zawartość linków podanych w treści ogłoszenia, szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji. Użytkownik powinien mieć ograniczone zaufanie do treści i autora ogłoszenia. Użytkownik korzysta z serwisu na własną odpowiedzialność. 

Istnieje możliwość wykupienia płatnego wyróżniania ogłoszeń

Cena zamieszczenia Ogłoszenia Premium na okres:
14 dni - wynosi 5 zł brutto, tj. z VAT (4,07 zł netto + VAT) - płatność za pośrednictwem  systemu Platnosci.pl wyłącznie przelewem lub kartą kredytową,
365 dni - wynosi 50 zł brutto, tj. z VAT (40,65 zł netto + VAT) - płatność za pośrednictwem systemu Platnosci.pl wyłącznie przelewem lub kartą kredytową.

3.  Z serwisu mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie. 

4.  Aby opublikować ogłoszenie na łamach serwisu należy posiadać działającą skrzynkę e-mail, której poprawny adres należy podać. 

Użytkownik podając dane takie jak adres e-mail, numer telefonu itp. zgadza się i chce żeby zostały opublikowane w serwisie. Użytkownik sam decyduje o celach i środkach przetwarzania ww. danych, użytkownik jest administratorem danych w tym zakresie. Rola serwisu ogranicza się jedynie do umożliwienia przechowania podanych danych w celu udostępnienia ich innym użytkownikom serwisu. Podane dane dostępne są tylko na stronach serwisu do momentu skasowania ogłoszenia, w którego treści były zawarte. 

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość samodzielnego skasowania swojego ogłoszenia. 

5.  Serwis ogłoszeniowy zastrzega sobie możliwość rozsyłania materiałów reklamowych, komunikatów związanych z jego działaniem na adresy e-mail, które zostały wykorzystane do publikacji ogłoszeń. 

Serwis zastrzega sobie również prawo do publikacji wybranych ogłoszeń w mediach (prasa, radio, forum, itp.). 

6.  Każde ogłoszenie należy przyporządkować do właściwej kategorii. 

7.  Zabrania się zamieszczania ogłoszeń naruszających prawo, dobre obyczaje, uczucia, prawa i dobra osobiste osób trzecich, netykietę (np. kilka ogłoszeń o identycznej treści), wątpliwej wartości, reklamujących inne strony www, przedstawiających ofertę sklepów. W szczególności zabrania się oferowania:

 • pisania prac maturalnych i dyplomowych,
 • zarabiania w internecie przez wypełnianie ankiet,
 • zarabiania przez uczestniczenie w piramidach finansowych,
 • zarabiania przez uczestniczenie grach hazardowych,
 • pracy w agencjach towarzyskich,
 • leków i produktów farmaceutycznych,
 • rzeczy pochodzących z kradzieży,
 • wyrobów tytoniowych i alkoholowych,
 • kopii materiałów chronionych prawem autorskim,
 • materiałów niebezpiecznych dla zdrowia i życia,
 • materiałów pornograficznych,
 • broni i narkotyków. 

8.  Zabrania się wykorzystywania podanych przez użytkowników serwisu adresów e-mail, numerów telefonów itd. w celu innym niż wynika to z treści ogłoszenia. W szczególności zabrania się wysyłania spamu - nie zamówionych ofert handlowych, wirusów i trojanów. 

9. Odpowiedzialność za treść ogłoszenia i dołączonych zdjęć ponosi wyłącznie autor ogłoszenia. 

W szczególności serwis nie ponosi odpowiedzialności za:

 • za to w jaki sposób i do jakich celów dane tj. adresy e-mail, numery telefonów itp. opublikowane w serwisie przez ogłaszającego, zostaną wykorzystane przez osoby trzecie,
 • umieszczenie przez ogłaszającego danych niezgodnych z prawdą lub fałszywych. 

10.  Konsekwencje prawne wszelkich czynności dokonywanych w ramach niniejszej witryny ponosi wyłącznie użytkownik. Dotyczy to w szczególności odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów oraz konsekwencji prawnych publikacji (składania) ofert. 

11. Serwis zastrzega sobie prawo do edycji i usuwania ogłoszeń bez podawania przyczyn. 

12. Zabrania się kopiowania ogłoszeń (w całości lub części) w celu umieszczenia ich w innym serwisie ogłoszeniowym. 

13.  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu. Użytkownik powinien systematycznie sprawdzać czy regulamin nie uległ zmianie.